Copyright

Alle rechten berusten bij Crossing Rivers, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Niets uit de uitgaven van Crossing Rivers mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden